Tarihçe

Tarihçe

KURULUŞUN TANITIMI VE TARİHÇESİ
İlimizde ki tarımsal ve hayvansal ürünlerinin yeterli arz ve talebinin bulunması ve
bu işlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin potansiyelinin görülmesi ile müteşebbis
heyet Ticaret Borsasının kurulması çalışmalarını başlatmışlardır.
Müteşebbis heyetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları
sonucunda;5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun gerekliliklerini
yerine getirmek için bakanlığın 14.01.2005 tarih ve 2005/6 sayılı yazısı ile Kastamonu
Ticaret Borsasının kurulması uygun görülmüştür.
Kastamonu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının gözetiminde yapılan
seçimler sonucunda 08.03.2005 tarih ve 2005/12 sayılı kararı ile organ seçimlerini
kesinlik kazanmıştır.
Kastamonu Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin
katkılarıyla, borsanın çalışma bürosu ve malzeme yardımları ile faaliyetine başlamıştır.
Daha sonra Hepkebiler mahallesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfına ait bina kiralanmış çalışmalarını burada sürdürmüştür. Yaklaşık bir yıl kadar
burada kaldıktan sonra Özel İdareye ait site iş hanında ki 2.katın kiralanması ile 4 yıllık
kadar burada hizmet verdikten sonra 10/10/2010 tarihinde Sinan bey sokakta bulunan
3 katlı yeni binasını satın alarak halen aktif olarak hizmete burada devam etmektedir.
ADI : KASTAMONU TİCARET BORSASI
ADRESİ : Sinanbey Sokak No:1 KASTAMONU
TELEFON : 0366 214 44 40
FAX : 0366 214 56 55
WEB : www.kastamonutb.tobb.org.tr