STRATEJİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

STRATEJİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

STRATEJİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Üyelerin, ilin ve bölgenin gelişimi için politik, ekonomik, kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel analizler yapan, fırsatlar ve tehditleri değerlendirerek stratejik hedefler belirleyen, bunlara uygun faaliyetler planlayan, gerçekleştiren ve bunları risk analizleri ile yenileyen bir kurumdur.