Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

5174 Sayılı Kanun gereğince, Kastamonu Ticaret Borsası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Yıllık Aidatların son ödeme günü,1. Taksit 30 Haziran ve 2. Taksit 31 Ekim’dir.
Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

KASTAMONU TİCARET BORSASI

2017 YILI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT ÇİZELGESİ

 

DERECELER KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT
1.DERECE  440 440
2.DERECE  360 360 
3.DERECE  300 300  
4.DERECE  250 250
5.DERECE 200  200 


İşbu Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Çizelgesi,2017 yılında uygulanmak üzere Borsa Meclisimizin 30/12/2016 tarih ve 2 no.lu kararı ile onaylanmıştır.