İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Borsamız insan kaynaklarını aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak yönetecektir;

  • Çalışanları yönetim süreçlerine katmak,
  • Kurum ve çalışan sadakatini arttırmak,
  • Özlük haklarını korumak,
  • Kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlamak,
  • Performans değerlendirmesi yapmak ve üstün performansı ödüllendirmek,