Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Başta üyelerimiz olamak üzere iç ve dış paydaşlarımızla olan iletişimin önemini kavrayan bir zihniyetle hem bilgilerin yedeklenmesi hemde oluşabilecek riskleri önlemek üzere sürdürülebilir bir politika izlemekteyiz.