Değerli üyemiz;
Borsamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınızı ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve faaliyetleri yapmamıza olanak verecektir.

Saygılarımla…

Genel Sekreter
Emre UZER